Persónuvernd

Persónuvernd og meðferð persónulegra upplýsinga

Persónuverndarstefna okkar gildir um allar þær persónugreinanlegar upplýsingar sem samtökin kunna að safna gegnum vef okkar eða með öðrum rafrænum samskiptum.

Brakkasamtökin hlíta lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga . 

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga ná ekki til lögaðila.

Brakkasamtökin hafa persónuvernd og öryggi að leiðarljósi í allri meðferð upplýsinga um viðskiptavini sína og ber fyrirtækið ábyrgð á þeim gögnum sem fyrirtækið safnar.

Brakkasamtökin selja aldrei persónugreinanlegar upplýsingar um viðskiptavini sína.

Brakkasamtökin leitast við að takmarka vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga og safnar ekki ónauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini sína né starfsmenn. Gildir það um heimsóknir á vef okkar og önnur rafræn samskipti.

Öll póstsamskipti Brakkasamtakanna fara í gegnum GDPR og ISO-27001 vottaða pósthýsingu og öll rafræn gögn eru hýst innan Evrópusambandsins.

Þú getur lesið þér til um réttindi þín á vef Persónuverndar.

Með því að nota vefinn okkar samþykkirðu ofangreinda skilmála.
Leit